KÄYTTÖEHDOT

Tämän Lyoness Europe AG:n (jäljempänä ”Lyoness”) verkkosivuston käyttöön sovelletaan tässä esitettyjä käyttöehtoja. Jokerit Cashback -ohjelman jäseniin sovelletaan lisäksi Jokerit Cashback -ohjelman jäseniä koskevia yleisiä sopimusehtoja sekä muita tehtyjä sopimuksia. Kumppanuusyrityksiä koskevat lisäksi kumppanuusyrityssopimus ja muut sopimusasiakirjat. Tämän verkkosivuston käyttäjät vakuuttavat hyväksyvänsä nämä käyttöehdot ja suostuvat siihen, ettei Lyonessia ja Jokerit Hockey Club Oy:tä voida missään tapauksessa saattaa vastuuseen tämän verkkosivuston käytöstä. Lyoness voi muuttaa ja täydentää näitä käyttöehtoja ajoittain päivittämällä nämä käyttöehdot.

Lyoness pyrkii parhaansa mukaan esittämään tällä verkkosivustolla oikeat ja ajankohtaiset tiedot. Emme kuitenkaan takaa tällä verkkosivustolla esitettyjä tietoja. Tämän verkkosivuston käyttäjät hyväksyvät sen, että tälle verkkosivustolle tuleminen ja kaikki tämän verkkosivuston ja sen sisällön käyttö tapahtuvat omalla riskillä. Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy eivät vastaa minkäänlaisista vahingoista, joita syntyy tälle verkkosivustolle tulemisesta, sen käyttämisestä tai sen käytön mahdottomuudesta eikä sillä olevista mahdollisista virheistä tai puutteista.

Kaikki kuva-, teksti- ja äänitiedostot sekä animaatiot, videot jne. ja kaikki muut tämän verkkosivuston osat on suojattu tekijänoikeudellisesti, eikä niitä saa myydä, ladata, muuttaa, käyttää uudelleen, välittää eikä käyttää muulla tavoin kokonaan eikä osittain ilman etukäteen annettua nimenomaista ja kirjallista lupaa. Sisäisellä latausalueella näitä tiedostoja saa käyttää vain yksityisiin tarkoituksiin.

Lyoness pidättää itsellään oikeuden sulkea henkilön pääsy palveluun ja/tai poistaa hänet vastaanottajien joukosta, mikäli tähän on perustellut syyt.

Lyoness vastaa tältä sivustolta muuhun World Wide Webin tarjontaan johtavien viittausten mahdollisista lainvastaisista toiminnoista tai tiedoista sekä sisällöistä, jotka henkilöt esittävät yhteydenpidossa foorumeillamme, vain siinä tapauksessa, että Lyoness on ollut tosiasiallisesti tietoinen asiasta eikä ole ryhtynyt viipymättä toimiin tietojen poistamiseksi tai pääsyn estämiseksi niihin. Lyoness voi milloin tahansa poistaa syrjivää, loukkaavaa, moraalisesti arveluttavaa tai lainvastaista sisältöä.

Vastaamme mielellämme näitä käyttöehtoja ja yleisiä sopimusehtoja koskeviin kysymyksiin numerossa:

puh. 029 3400 636
Ma-To: klo. 8:30 – 16:30
Pe: klo. 8:30 – 14:00
Sähköposti: service.jokerit spam@gohere.go caschbackworld.com

VASTUUVAPAUSILMOITUS

1. Lyoness Europe AG ja sen tytäryhtiöt (jäljempänä ”Lyoness”) sekä Jokerit Hockey Club Oy eivät takaa esitettyjen tietojen ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä, lainmukaisuutta eivätkä laatua. Tämä koskee myös tällä verkkosivustolla tarjottuja tuotteita ja palveluja, mukaan luettuna tuotekuvaukset ja hinnat sekä Lyonessin sopimuskumppaneista esitetyt tiedot. Tekniset viat ja/tai huoltotyöt sekä muut syyt (esimerkiksi sivuston uudistaminen) voivat aiheuttaa eripituisia käyttökatkoja. Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy eivät takaa verkkosivuston käytettävyyttä ja pääsyä sille. Lyonessia ja Jokerit Hockey Club Oy:tä kohtaan esitetyt vastuuvaatimukset, jotka perustuvat aineellisiin tai aineettomiin vahinkoihin
(esim. voiton menetys, hyödyttömiksi osoittautuneet panostukset, tietojen katoamisesta johtuvat vahingot, rikastumiseen tähtäävät vaatimukset, asianajokustannukset tai sopimuksen perustamismaksut), jotka ovat syntyneet tarjottujen tietojen käytöstä tai virheellisten tai epätäydellisten tietojen käytöstä, ovat aina poissuljettuja, elleivät Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy ole todistettavasti toimineet tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti. Kaikki tarjoukset ovat sitoumuksettomia. Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy pidättävät itsellään nimenomaisen oikeuden muuttaa verkkosivuston osia tai koko tarjontaa ilman erillistä etukäteisilmoitusta tai täydentää tai poistaa niitä tai lopettaa niiden julkaiseminen tilapäisesti tai lopullisesti.

2. Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy eivät myöskään ole vastuussa hyperlinkeistä eivätkä niiden sisällöstä. Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy eivät takaa hyperlinkkien ajankohtaisuutta, oikeellisuutta, täydellisyyttä, lainmukaisuutta eivätkä laatua. Vastuu niistä on kokonaan linkitetyn verkkosivuston tarjoajalla. Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy eivät voi vaikuttaa hyperlinkkien nykyiseen tai tulevaan ulkoasuun, sisältöihin tai alkuperään. Siksi Lyoness ja Jokerit Hockey Club Oy sanoutuvat täten nimenomaisesti irti hyperlinkkien sisällöistä, joita on muutettu linkityksen jälkeen, sekä Lyonessin luomiin vieraskirjoihin, keskustelufoorumeille ja postituslistoille tehdyistä ulkopuolisten merkinnöistä. Linkitettyjen verkkosivustojen sisällön jatkuva valvonta ei ole kohtuullista ilman konkreettisia lainrikkomuksia koskevia epäilyksiä; kyseiset sisällöt poistetaan kuitenkin välittömästi lainrikkomusten tullessa ilmi.

3. Tätä verkkosivustoa saa käyttää vain tiedotustarkoituksiin sekä yksityisiin ja liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Koko tämän verkkosivuston sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu. Tämä pätee siitä riippumatta, onko sisällöt annettu käyttöön vastikkeellisesti vai vastikkeetta. Monistaminen, käyttö, vuokralle antaminen, lainaksi antaminen, julkaiseminen tai muunlainen käyttö ei ole sallittua ilman Lyonessin nimenomaista kirjallista suostumusta. Tämän kiellon rikkominen voi johtaa oikeudellisiin seurauksiin erityisesti merkintä-, tekijänoikeus- ja kilpailuoikeudellisten säädösten perusteella. Lyoness pidättää itsellään nimenomaisesti kaikki tekijänoikeus-, tuotemerkki- ja käyttöoikeudet (teosten käyttöoikeus ja lupa teosten käyttöön) tällä verkkosivustolla.

4. Lyoness pitää erittäin tärkeänä henkilökohtaisten tietojen huolellista ja luottamuksellista käyttöä. Mikäli Internet-tarjonnassa on mahdollisuus antaa henkilökohtaisia tai liiketoimintaan liittyviä tietoja (sähköpostiosoitteet, nimet, osoitteet), käyttäjät ilmoittavat nämä tiedot täysin vapaaehtoisesti.

5. Tämä vastuuvapausilmoitus on katsottava osaksi Internet-tarjontaa. Jos jotkin tämän tekstin osat tai muotoilut eivät ole nykyisen lain mukaisia tai eivät ole sitä enää tai täysin, tämä ei vaikuta asiakirjan muiden osien sisältöön ja pätevyyteen.

6. Tämän lisäksi Lyoness ei vastaa käyttäjien luomista sisällöistä, joita levitetään sen kotisivulla. Lyoness ei vastaa tällaisten sisältöjen aiheuttamista vahingoista. Jokainen, joka kirjoittaa kotisivulle kommentteja/arviointeja, olivatpa ne millaisia tahansa, vastaa kirjoittajana itse kirjoituksestaan. Jos kolmansien osapuolten oikeuksia rikotaan, rikkomusten aiheuttajan on korvattava Lyonesille täysin tästä aiheutuvat vahingot ja vaatimukset. Lyoness pidättää itsellään oikeuden poistaa sisällöt, jotka havaitaan lainvastaisiksi, hyvien tapojen vastaisiksi tai Lyonessin maineen kannalta vahingollisiksi; Lyonessia kohtaan ei voida esittää tästä aiheutuvia vaatimuksia.
* Jäsenedut ovat riippuvaisia yhteistyöyrityksistä sekä ostetuista tuotteista ja/tai palveluista. Pidätämme oikeuden muutoksiin tässä sivustolla esittyihin asioihin.