YLEISET SOPIMUSEHDOT JOKERIT CASHBACK -OHJELMAN JÄSENILLE

Versio: heinäkuu 2017

Johdanto

A. Lyoness Finland Oy:llä, Plaza Business Park, Äyritie 18, 01510 Vantaa, y-tunnus 2433042-6, on osto-ohjelma, jonka ansiosta jäsenet (jäljempänä Jokerit Cashback -ohjelman jäsenet”) voivat saada etuja ostamalla tavaroita ja palveluja kumppanuusyrityksiltä (jäljempänä ”Jokerit Cashback -ohjelma”). Jokerit Cashback -ohjelman jäsenten sopimuskumppani on siten Lyoness Europe AG (jäljempänä ”Lyoness”). Lyonessia edustaa Suomessa Lyoness Finland Oy, Plaza Business Park, Äyritie 18, 01510 Vantaa (jäljempänä ”Lyoness Finland”).

B. Ymmärtämisen helpottamiseksi näiden yleisten sopimusehtojen lopussa liitteessä 1 on sanasto, joka sisältää ehdoissa käytettyjä käsitteitä. Oikeudellisesti ratkaisevia ovat näiden yleisten sopimusehtojen kohdissa 1–17 käytetyt käsitteet.

1. Sopimuksen kohde

1.1 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen kumppanuusyhtiöiltä ostamat tavarat ja palvelut (jäljempänä ”ostokset”) käsitellään Jokerit Cashback -ohjelmassa. Jokerit Cashback -ohjelman etujen hyödyntämiseksi Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on käytettävissään seuraavat mahdollisuudet ostosten keräämiseksi: Jokerit Cashback Card, mahdolliset kumppanuusyritysten Lahjakortit sekä Lyonessin tarjoamien verkkokanavien käyttäminen ostamiseen kumppanuusyritysten verkkokaupoissa. Nämä ostosten keräysmahdollisuudet on lueteltu tarkemmin kohdassa 4.3.

1.2 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenillä on näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti oikeus osallistua Jokerit Cashback -ohjelmaan ja saada siihen liittyvät Jokerit Cashback Card -edut. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenillä ei ole oikeutta taloudelliseen etuun suosittelemalla Jokerit Cashback -ohjelmaa muille kuluttajille ja hankkimalla siten uusia Jokerit Cashback -ohjelman jäseniä. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenillä ei ole oikeutta pyrkiä hankkimaan Jokerit Cashback -ohjelman jäseniksi kohdan 3.5(d) mukaisia yrityksiä.

2. Sopimuksen perusteet

2.1 Lyonessin hyväksyessä hakijan rekisteröintihakemuksen hänestä tulee Lyonessin rekisteröimä Jokerit Cashback -ohjelman jäsen ja hän saa henkilökohtaisen tunnusnumeron, joka ei ole siirrettävissä muille (jäljempänä ”Jäsennumero”). Se oikeuttaa osallistumaan Jokerit Cashback -ohjelmaan (eikä merkitse yhdistyksen jäsenyyttä, ks. kohta 17.2).

2.2 Lyonessin ja Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen välisen sopimuksen tekemisessä tulee käyttää Lyonessin toimittamaa Jokerit Cashback Card -esitettä tai verkkorekisteröitymistä.

2.3 Jokerit Cashback -ohjelman jäsen vakuuttaa, että hänen Lyonessille antamansa tiedot ovat oikeita, ja sitoutuu korvaamaan Lyonessille aiheutuneet vahingot, jotka johtuvat tietoisesta totuudenvastaisten tietojen antamisesta. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen sitoutuu ilmoittamaan Lyonessille välittömästi mahdollisista muutoksista henkilötiedoissa, jotka hän on antanut rekisteröitymisen yhteydessä (erityisesti asuinosoitteen, sähköpostiosoitteen, pankkiyhteyden, puhelinnumeron jne. muutoksista).

2.4 Kullakin luonnollisella henkilöllä ja oikeushenkilöllä saa olla vain yksi rekisteröinti (ts. yksi Jäsennumero). Rekisteröitymisen yhteydessä on ilmoitettava Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen koti- tai liiketoimintaosoite (kotipaikka). Jos rekisteröityminen tehdään useampaan kertaan oikeudettomien Jokerit Cashback Card -etujen hankkimiseksi, Lyonessilla on oikeus sanoa sopimussuhde irti painavasta syystä ja mitätöidä tällä tavoin saadut Jokerit Cashback Card -edut. Useampaan kertaan rekisteröidyttäessä viimeksi rekisteröidyt Jäsennumerot poistetaan. Pelkästään useampaan kertaan rekisteröitymällä saadut Jokerit Cashback Card -edut mitätöityvät.

3. Oikeussuhde

3.1 Lyonessin ja Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen välille ei synny minkäänlaista työ-, palvelu- tai liikesuhdetta (erityisesti yhdistyksen jäsenyyttä). Jokerit Cashback -ohjelmaan osallistuminen tapahtuu pelkästään omalla vastuulla, itsenäisenä ja oikeudellisesti Lyonessista riippumattomana toimintana.

3.2 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on ainoastaan oikeus Jokerit Cashback Card -etuihin. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä ei ole oikeutta tämän ylittävään korvaukseen toiminnastaan. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä ei ole oikeutta kulukorvauksiin.

3.3 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä ei ole oikeutta edustaa Lyonessia, erityisesti antaa tai ottaa vastaan lausuntoja muille tai muilta Jokerit Cashback -ohjelman jäsenille tai jäseniltä Jokerit Cashback -ohjelman puitteissa. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä ei ole oikeutta ottaa vastaan käteistä eikä suorittaa perintää Lyonessin hyväksi. Tämän kohdan 3.3 tietoinen rikkominen oikeuttaa Lyonessin sanomaan sopimussuhteen irti painavasta syystä.

3.4 Todetaan, että Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen sekä Jokerit Hockey Club Oy, Areenakuja 1, 00240 Helsinki, Suomi tai muiden ohjelmassa mukana olevien yritysten välillä ei ole eikä niiden välille synny sopimusta Jokerit Cashback -ohjelmaan osallistumisen myötä.

3.5 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä ei ilman Lyonessin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta ole oikeutta (a) käyttää Lyonessin tai kumppanuusyritysten tai Jokerit Hockey Clubiin liittyvien yritysten logoja, kirjoitustapoja, tuotemerkkejä, väitteitä, verkkotunnuksia, muita tunnusmerkkejä tai vastaavia

(b) luoda käyntikortteja, esityksiä, videoita, äänitiedostoja, kuvakaappauksia, verkkosisältöjä, mediasisältöjä, esitteitä, verkkosivustoja, mainosmateriaalia, postilähetyksiä, sähköpostituksia, kotisivuja tai vastaavia, joissa mainitaan Lyoness tai Jokerit Cashback -ohjelma ja viitataan niihin, levittää niitä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa tai muulla tavoin eikä saattaa niitä julkisesti saataville (esim. Internet-sivustoilla, kuten Youtubessa tai Facebookissa)

(c) toteuttaa tapahtumia, kuten tiedotustilaisuuksia, tapahtumia, työpajoja, seminaareja jne., joissa mainitaan Lyoness tai Jokerit Cashback -ohjelma tai viitataan niihin, eikä

(d) pyrkiä hankkimaan kumppanuusyrityksiksi tai Jokerit Cashback -ohjelman jäseniksi vähittäis-, tukku- tai muita kauppiaita tai muita loppukäyttäjille tavaroita tai palveluja tarjoavia yrityksiä, mukaan luettuna huoltoasemat, franchising-yritykset ja tavaratalot, eikä käydä niiden kanssa neuvotteluja tai alustavia keskusteluja eikä toteuttaa minkäänlaista mainostoimintaa tällaisten yritysten hankkimiseksi, erityisesti kyseisten yritysten alueella tai niiden läheisyydessä.

4. Jokerit Cashback -ohjelma

4.1 Tekemällä ostoksia kumppanuusyrityksissä Jokerit Cashback -ohjelman jäsen saa näiden Yleisten sopimusehtojen mukaisesti Jokerit Cashback Card -etuja, nimittäin Cashbackia ja Shopping Points -pisteitä.

4.2 Lyoness tekee kumppanuusyritystensä kanssa sopimuksia voidakseen taata Jokerit Cashback -ohjelman jäsenille Jokerit Cashback Card -etuja näiden ostoksista. Nykyiset kumppanuusyritykset sekä kulloinkin myönnetyt Jokerit Cashback Card -edut ovat nähtävissä verkossa osoitteessa cashback.jokerit.com.

4.3 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on seuraavat mahdollisuudet ostostensa keräämiseen:

4.3.1 Jokerit Cashback Card -kortti on käytettävissä paperisena, muovisena tai sähköisenä korttina. Se ei ole maksuväline, vaan sen tarkoituksena on pelkästään ostostietojen kerääminen.

4.3.2 Lahjakortit ovat kumppanuusyritysten alkuperäisiä lahjakortteja (gift card) tai sähköisiä lahjakortteja (tulostettavissa tai ladattavissa verkosta lahjakorttikoodina), joita tarjotaan kuitenkin vain rajoitetun ajan. Lyoness ilmoittaa tällaisista tarjouksista ennen niiden todellista voimaantuloa nimenomaisesti osoitteessa cashback.jokerit.com. Lahjakortteja koskevat tarkemmat määräykset ovat kohdassa 6.

4.3.3 Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi verkko-ostoksia tehdessään

(a) kirjautua kirjautumistiedoillaan osoitteessa cashback.jokerit.com ja valita haluamansa kumppanuusyrityksen verkkokaupan tai

(b) käyttää verkkokauppaa muun Lyonessin ostostietojen keräämiseksi tarjoaman verkkokanavan kautta

ja tehdä ostoksia suoraan kumppanuusyrityksen verkkokaupassa. Ostostiedot voidaan kerätä vain, jos Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen järjestelmä sallii ostotapahtuman aikana evästeet eikä siinä käytetä mainosten tai komentosarjojen esto-ohjelmia ostotapahtuman aikana. Verkko-ostoksia koskevat tarkemmat määräykset ovat kohdassa5.

4.4 Kohtien 4.3.1 ja 4.3.3 tapauksessa kumppanuusyritys välittää kerätyt ostos- ja laskutustiedot Lyonessille niistä saatavien Jokerit Cashback Card -etujen laskemiseksi. Sama koskee kohdan 4.3.2 tapausta, ts. lahjakortteja, jos ne on saatu lahjakorttien myyntipaikoista. Jos Lahjakortit tilataan Lyonessilta, Lyoness kerää itse ostostiedot ja laskee Jokerit Cashback Card -edut niiden perusteella.

5. Verkko-ostokset

5.1 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenten tulee tutustua verkko-ostosten tekoa koskeviin tietoihin osoitteessa cashback.jokerit.com usein kysyttyjen kysymysten kohdassa Verkko-ostokset.

5.2 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenillä on oikeus perua etäsopimus tai liiketilojen ulkopuolella tehty sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta (perumisoikeus etämyynnissä). Määräaika alkaa lahjakortti- ja muissa tavaratilauksissa päivästä, jona Jokerit Cashback -ohjelman jäsen saa haltuunsa Lahjakortit tai muut tavarat.

5.3 Jokerit Cashback Card -etujen hyvittäminen verkko-ostoksista edellyttää kohdan 7.4 mukaisesti erityisesti, että etämyynnin perumisoikeuden määräaika on umpeutunut eikä Jokerit Cashback -ohjelman jäsen ole ilmoittanut peruvansa sopimusta.

5.4 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on oikeus Jokerit Cashback Card -etuihin vain sellaisissa kumppanuusyritysten verkkokaupoissa tehdyistä ostoksista, jotka on lueteltu cashback.jokerit.com-sivustolla sen maan kohdalla, jossa Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen koti- tai liikeosoite on (rekisteröitymisen mukaan).

5.5 Lyoness ei voi vaikuttaa kumppanuusyritysten (linkitettyjen) verkkokauppojen sisältöön eikä myöskään ole vastuussa siitä. Jos linkitetyillä verkkosivustoilla on lainvastaista tai muutoin hyvien tapojen vastaista sisältöä, Lyoness sanoutuu nimenomaisesti irti siitä.

6. Lahjakorttien tilaus

6.1 Alkuperäiset Lahjakortit / gift-cards ja sähköiset Lahjakortit (lahjakorttikoodit) (jäljempänä yhteisnimityksenä ”Lahjakortit”) ovat kumppanuusyritysten lahjakortteja, joita voi käyttää ostoksiin vain siinä kumppanuusyrityksessä, joka on antanut kyseisen lahjakortin. Kunkin yksittäisen lahjakortin arvo on lahjakortille merkityn summan suuruinen. Kumppanuusyritys ei voi maksaa summaa käteisenä kokonaan eikä osittain.

6.2 Lahjakortteja voi tilata Lyonessilta kirjallisesti, puhelimitse tai verkosta tai paikallisista lahjakorttien myyntipaikoista (cashback.jokerit.com). Kun lahjakortti on täysin maksettu, Lyoness antaa lahjakortin käytettäväksi, ja sitä voidaan käyttää ostoksiin kyseisessä kumppanuusyrityksessä. Lyoness pidättää itsellään oikeuden hylätä lahjakorttitilauksia.

6.3 Tilatut ja Lyonessin Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle lähettämät Lahjakortit voidaan lunastaa vain Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen lahjakortin tilauksen yhteydessä määrittämässä ja sen mukaisesti lahjakortille merkityssä kumppanuusyrityksessä. Lahjakortin lunastuksen yhteydessä tehtävä sopimus syntyy yksinomaan kumppanuusyrityksen (lahjakortin antajan) ja Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen (lahjakortin omistajan) välille. Lyoness ei vastaa tästä sopimussuhteesta syntyvistä vaatimuksista.

6.4 Lyonessin lähettämiä lahjakortteja ei voi palauttaa eikä tehtyjä maksuja voida normaalisti korvata. Tämä ei koske seuraavia tapauksia:

6.4.1 Lyoness vastaa lakisääteisen tuotevastuun mukaisesti siitä, että Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen ostamat Lahjakortit voidaan lunastaa ts. niitä voidaan käyttää kyseisessä kumppanuusyrityksessä tehdystä ostosta syntyneen maksuvelvoitteen täyttämiseen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi vaihtaa lahjakortin Lyonessilla toisen kumppanuusyrityksen lahjakorttiin (jolloin Jokerit Cashback Card -edut voivat muuttua kumppanuusyritysten kanssa tehtyjen erilaisten sopimusten vuoksi, vrt. kohta7.3). Mikäli Jokerit Cashback -ohjelman jäsen ei ole kiinnostunut toisesta lahjakortista, hän voi vaatia maksetun summan palauttamista. Siinä tapauksessa Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen on palautettava tällä tavoin myönnetyt Jokerit Cashback Card -edut.

6.4.2 Mikäli Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on lahjakortin ostoa koskeva etäsopimuksen perumisoikeus (ks. kunkin kyseisen ostoksen yhteydessä annettu kuluttajatieto ja perumista koskeva tieto), hänellä on oikeus perua sopimus tätä koskevien perumisaikojen kuluessa.

6.5 Mikäli Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen Lyonessilta hakemia tai Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen jo postitse tai verkosta saamia lahjakortteja varastetaan tai katoaa, Lyoness ei ota vastuuta mahdollisesta oikeudettomasta lunastuksesta.

6.6 Täysin maksetut ja Lyonessin Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle lähettämät Lahjakortit ovat siirrettävissä maksutta, ts. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi lahjoittaa lahjakortin haluamalleen toiselle henkilölle. Lahjakorttien kaupallinen jälleenmyynti ei kuitenkaan ole sallittua.

7. Jokerit Cashback Card -edut Jokerit Cashback -ohjelmasta

7.1 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen Jokerit Cashback -ohjelmaan kirjatut ostokset oikeuttavat Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen Jokerit Cashback Card -etuihin. Jokerit Cashback Card -edut perustuvat Lyonessin ja kyseisen kumppanuusyrityksen välisillä sopimuksilla sovittuihin ehtoihin ja ovat siksi erilaisia eri kumppanuusyrityksissä, eri toimialoilla ja eri maissa. Jokerit Cashback Card -edut muodostuvat Cashbackistä (kohta 7.1.1) ja joistakin kumppanuusyrityksistä ostettaessa lisäksi Shopping Points -pisteistä (kohta 7.1.2).

7.1.1 Cashback: Jokerit Cashback -ohjelman jäsen saa Jokerit Cashback -ohjelmassa kirjatuista ostoksista enimmillään 5 % Cashbackin; yksittäistapauksissa voidaan myöntää tätä suurempi prosenttiosuus. Tähän sovelletaan osoitteessa cashback.jokerit.com (sisäänkirjautumisessa) ilmoitettua kyseisen kumppanuusyrityksen Cashback-prosenttia. Cashback-maksut suoritetaan kohtien 7.4–7.6 mukaisesti.

7.1.2 Shopping Points -pisteet: Jokerit Cashback -ohjelman jäsen saa Shopping Points -pisteitä ostoksista, jotka on kirjattu Jokerit Cashback -ohjelmaan ja on tehty sellaisissa kumppanuusyrityksissä, jotka antavat niistä Shopping Points -pisteitä. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi lunastaa Shopping Points -pisteitä ostoksiin alennuksen saamiseksi erityisistä kampanjoista, joista ilmoitetaan osoitteessa cashback.jokerit.com. Tarkemmat yksityiskohdat on kuvattu kohdassa 8.

7.2 Lyoness pidättää itsellään oikeuden poiketa tässä esitetyistä periaatteista erityisten kampanjoiden yhteydessä. Lyonessin intressinä on tarjota Jokerit Cashback -ohjelman jäsenille mahdollisimman suuri valikoima ostosmahdollisuuksia kumppanuusyrityksissä ja sopia kumppanuusyritysten kanssa merkittäviä alennuksia voidakseen taata Jokerit Cashback -ohjelman jäsenille mittavat edut. Mikäli kumppanuusyrityksen kanssa sovitaan poikkeavista ehdoista erityiskampanjojen yhteydessä (näin saattaa olla esimerkiksi epätyypillisissä ostoksissa, kuten sopimuksen kestosta riippuvissa matkapuhelinsopimuksissa), Lyoness ilmoittaa tästä erityisesti myyjän yksityiskohtia koskevalla sivulla osoitteessa cashback.jokerit.com (vrt. seuraava kohta 7.3).

7.3 Kulloinkin myönnetyt edut ovat nähtävissä myyjän sivulla osoitteessa cashback.jokerit.com. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle suositellaan, että hän tarkistaa säännöllisesti kumppanuusyritysten kulloisetkin ehdot Lyonessin verkkosivustolta. Lyonessilla on oikeus muuttaa yksittäisille kumppanuusyrityksille myönnettyjä Jokerit Cashback Card -etuja ilmoittamalla tästä kaksi viikkoa etukäteen, mikäli ja siltä osin kuin kumppanuusyritysten kanssa sovitut ehdot muuttuvat. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle kuuluvien Jokerit Cashback Card -etujen laskemiseen sovelletaan ehtoja, jotka ovat voimassa sillä hetkellä, kun Jokerit Cashback -ohjelman jäsen on maksanut ostoksen kokonaan.

7.4 Jokerit Cashback Card -etujen kirjaaminen edellyttää, että Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen ostos on täysin maksettu eikä ole enää laillisia oikeuksia perua ostosta syitä ilmoittamatta, ts. erityisesti mahdollinen etämyyntisopimuksia koskeva perumisaika on umpeutunut. Jos nämä edellytykset täyttyvät, kumppanuusyritys vahvistaa ostoksen Lyonessille ja tekee sitä koskevan laskelman. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle hyvitetään Jokerit Cashback Card -edut tehdyistä ostoksista, joista kumppanuusyritys on tehnyt Lyonessille laskelman sunnuntaihin kello 23.00 mennessä (Jokerit Cashback Card -edut). Lyoness velvoittaa kumppanuusyritykset tekemään laskelman viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä hetkestä, jolloin tämän kohdan 7.4 ensimmäisen virkkeen mukaiset edellytykset ovat täyttyneet. Jos Jokerit Cashback -ohjelman jäsen on hankkinut Lyonessilta kumppanuusyrityksen lahjakortin, Jokerit Cashback Card -edut hyvitetään, kun tämän kohdan 7.4 ensimmäisen virkkeen mukaiset edellytykset ovat täyttyneet.

7.5 Lyoness maksaa Cashbackistä kertyvät saatavat viikoittain Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen ilmoittamalle pankkitilille, mikäli 5 euron vähimmäissumma täyttyy.

7.6 Mikäli Jokerit Cashback -ohjelman jäsen tekee ostoksia ulkomaisissa kumppanuusyrityksissä (paikallisesti tai verkossa), saattaa olla, että Cashback näkyy maksutilillä aluksi kyseisessä ulkomaan valuutassa. Kumppanuusyrityksen vahvistettua ostoksen summa muunnetaan kyseisen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen kohdassa ”Oma profiili” automaattisesti Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen oman maan valuutaksi Euroopan keskuspankin tai muun asiasta vastaavan rahoituslaitoksen sen päivän viitekurssin mukaan, jolloin maksu on saapunut kumppanuusyritykselle. Kohta 5.4 pysyy voimassa, ts. oikeus Jokerit Cashback Card -etuihin on ulkomaisista ostoksista vain käytettäessä sellaisia kanavia (esim. verkkokauppoja), jotka ovat kyseisen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen osalta luetteloituina osoitteessa cashback.jokerit.com.

8. Lyoness Shopping Points -pisteet

8.1 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenet saavat ostoksistaan kumppanuusyrityksiltä Jokerit Cashback -ohjelmassa mahdollisesti tietyn määrän Shopping Points -pisteitä.

8.2 Se, kirjataanko Shopping Points -pisteitä ja kuinka paljon, riippuu ostosummasta sekä kyseisen kumppanuusyrityksen kanssa sovituista ehdoista. Lyoness viittaa osoitteessa cashback.jokerit.com olevaan myyjien yksityiskohtia koskeviin tietoihin laskentaperusteena sille, kuinka monta Shopping Points -pistettä kyseinen kumppanuusyritys antaa 100 euron ostoista.

8.3 Shopping Points -pisteillä ei ole kiinteää nimellisarvoa. Niiden arvo määräytyy pikemminkin kyseisen kumppanuusyrityksen Shopping Points -pisteitä lunastettaessa antaman alennuksen määränä. Shopping Points -pisteitä ei voida maksaa käteisenä eikä siirtää korvausta vastaan toiselle henkilölle. Tämän lisäksi ei myöskään ole sallittua lahjoittaa Shopping Points -pisteitä muille Jokerit Cashback -ohjelman jäsenille.

8.4 Kerätyt Shopping Points -pisteet kirjataan kyseisen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen hyväksi, ja niitä voi seurata ”Omassa profiilissa”. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi lunastaa niitä alennuksen saamiseksi tiettyjen osoitteessa cashback.jokerit.com ilmoitettujen kampanjoiden yhteydessä. Shopping Points -pisteitä voidaan lunastaa vain kyseisen ostoksen osalta ilmoitettu määrä.

8.5 Myös ostoksista, joiden yhteydessä Jokerit Cashback -ohjelman jäsen lunastaa Shopping Points -pisteitä, myönnetään Lyoness Jokerit Cashback Card -etuja. Jokerit Cashback Card -etujen suuruus määräytyy tässä tapauksessa ostosummasta, joka jää jäljelle Shopping Points -pisteiden lunastamisesta myönnetyn alennuksen vähentämisen jälkeen.

8.6 Shopping Points -pisteet raukeavat kolmen vuoden kuluttua. Kolmen vuoden määräaika alkaa kulua sen vuoden lopusta, jolta Shopping Points -pisteet ovat kertyneet.

9. Oma profiili

9.1 Lyoness antaa kunkin Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen käyttöön maksutta henkilökohtaisen kirjautumisalueen osoitteessa cashback.jokerit.com. Siellä jäsen voi käyttäjänimen ja salasanan annettuaan milloin tahansa nähdä tekemänsä ostokset sekä tiedot Jokerit Cashback -ohjelman mukaisista Jokerit Cashback Card -eduista. Lyoness vastaa sivuston cashback.jokerit.com ja sen kirjautumisalueen mahdollisesta toimimattomuudesta vain kohdan 13 mukaisesti.

9.2 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen on säilytettävä henkilökohtaisen kirjautumisalueen käyttöön tarvittavia käyttötietoja (käyttäjänimeä, salasanaa ja PIN-koodia) turvallisesti ja käsiteltävä niitä täysin luottamuksellisesti. Käyttäjänimeä ja salasanaa ei saa missään oloissa antaa ulkopuolisten saataville. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi muuttaa milloin tahansa henkilökohtaisia asetuksiaan osoitteessa cashback.jokerit.com.

9.3 Jokerit Cashback -ohjelman jäsen sitoutuu ilmoittamaan Lyonessille viipymättä kaikista hänen käyttötietojensa väärinkäytöksistä. Tällöin Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen pääsy estetään välittömästi, ja tämän jälkeen hänelle lähetetään uudet käyttötiedot tekstiviestillä, sähköpostitse tai postitse. Lyoness vastaa Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle väärinkäytöstä aiheutuneesta vahingosta vain kohdan 13 mukaisesti.

10. Suosittelijan osoittaminen

Jokerit Cashback -ohjelman jäsenet, jotka eivät ole kuuden kuukauden aikana tehneet ostoksia kumppanuusyrityksissä eivätkä myöskään ole ostaneet lahjakortteja Lyonessilta, voivat pyytää osoittamaan itselleen Suosittelijan nimeämällä toisen jäsenen Suosittelijaksi Lyonessille tämän suostumuksella.

11. Tietosuoja

11.1 Lyoness kerää, tallentaa ja käsittelee tietosuojaoikeudellisesti vastuullisena tahona Jokerit Cashback -ohjelman jäsenten henkilökohtaisia tietoja, kuten jäsenten ostokäyttäytymistä ja heidän tekemiään ostoksia, siinä määrin kuin se on tarpeen Jokerit Cashback -ohjelman toteuttamiseksi, ts. Jokerit Cashback Card -etujen laskemiseksi. Lyoness käyttää Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen tietoja myös Lyonessin ja kumppanuusyritysten tuotteita koskevien personoitujen tietojen ja tarjousten lähettämiseen, mikäli Jokerit Cashback -ohjelman jäsen antaa tähän suostumuksensa.

11.2. Lyoness välittää Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen henkilökohtaisia tietoja, kuten ostopäivän, ostopaikan, oston kellonajan, ostosumman, valuutan, ostoskorin, toimialan, ostotavan (verkossa, paikallisesti, pk-yrityksestä, ketjuliikkeestä, lahjakorteilla, Cashback Cardilla) anonymisoidussa muodossa Jokerit Hockey Club Oy, Areenakuja 1, 00240 Helsinki, Suomi. Jos Jokerit Cashback -ohjelman jäsen on antanut tätä koskevan suostumuksen, Lyoness voi välittää Jokerit Hockey Club Oy:lle myös henkilökohtaisia tietoja, nimittäin jäsenen etu- ja sukunimen, ammattinimikkeen tai oppiarvon, sukupuolen, syntymäajan, sähköpostiosoitteen, postiosoitteen, osoitteen koordinaatit (pituus- ja leveysasteen), puhelinnumeron tai -numerot, faksinumeron, Jäsennumeron sekä tiedot tehdyistä ostoksista eli ostopäivän, ostopaikan, oston kellonajan, ostosumman, valuutan, ostoskorin, toimialan ja ostotavan (verkossa, paikallisesti, pk-yrityksestä, ketjuliikkeestä, lahjakorteilla, Cashback Cardilla).

11.3. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi ottaa kaikissa henkilötietojen muuttamiseen, poistamiseen tai niitä koskevien tietojen antamiseen liittyvissä asioissa yhteyttä suoraan Lyonessiin tai Lyonessin Suomen toimipaikkaan (Lyoness Finland Oy, Plaza Business Park, Äyritie 18, 01510 Vantaa).

11.4 Muut Lyonessin verkkosivuston käyttöön liittyvät tietosuojan kannalta olennaiset määräykset on esitetty tietosuojaselosteessa osoitteessa cashback.jokerit.com.

11.5 Lyoness käyttää kansainvälisesti tunnustettuja turvatekniikoita suojatakseen Jokerit Cashback -ohjelman jäseniä luvattomilta tunkeutumisilta. Lyoness vastaa Internetin kautta välitettyjen tietojen turvallisuudesta vain kohdan 13 mukaisesti.

11.6 Tietosuojaoikeudellinen suostumus:

11.7 Lyoness Europe AG kerää ja käsittelee Jokerit Cashback -ohjelmaan osallistumisen yhteydessä Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen henkilökohtaisia tietoja, joita ovat etu- ja sukunimi, ammattinimike tai oppiarvo, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite, postiosoite, osoitteen koordinaatit (pituus- ja leveysaste), puhelinnumero tai -numerot, faksinumero, Jäsennumero sekä tiedot jäsenen ostokäyttäytymisestä ja tehdyistä ostoksista (ostopäivä, ostopaikka, oston kellonaika, ostosumma, valuutta, ostoskori, toimiala ja ostotapa (verkossa, paikallisesti, SME, Key Account, lahjakorteilla, Cashback Cardilla)). Lyoness Europe AG voi lisäksi käyttää mainittujen tietojen käsittelyssä Lyoness Group AG:n (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz) sekä Lyoness Finland Oy:n (Plaza Business Park, Äyritie 18, 01510 Vantaa) palveluja. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen antaa täten – milloin tahansa peruttavissa olevan – suostumuksensa sille, että Lyoness Europe AG käsittelee kyseisiä henkilökohtaisia tietoja personoitujen tietojen selvittämiseksi ja lähettämiseksi Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle sekä Lyoness Europe AG:n postitse tai henkilökohtaisesti tapahtuviin yhteydenottoihin Jokerit Cashback -ohjelman ja kumppanuusyritysten tarjonnan mainostamiseksi sekä anonymisoidussa muodossa Lyonessin ja Jokerit Hockey Club Oy:n tilastollisia selvityksiä varten. Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi perua tällaista tietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa milloin tahansa kirjallisesti (osoite Lyoness Finland Oy, Plaza Business Park, Äyritie 18, 01510 Vantaa) tai sähköpostilla osoitteeseen service.jokerit@cashbackworld.com. Myös tietosuojaoikeudellisia tiedonsaanti-, muutos- ja poisto-oikeuksia voidaan toteuttaa näillä yhteystiedoilla.

11.8 Jokerit Cashback -ohjelman jäsen suostuu siihen, että Lyoness Europe AG välittää kohdassa 11.7 mainitut henkilökohtaiset tiedot Jokerit Hockey Club Oy:lle, Areenakuja 1, 00240 Helsinki, Suomi ja että Jokerit Hockey Club Oy käyttää näitä henkilökohtaisia tietoja seuraaviin markkinointitarkoituksiin: yhteydenottoihin Jokerit Cashback -ohjelman jäseneen sähköisillä viesteillä (tällä hetkellä sähköpostit, tekstiviestit ja push-viestit), faksilla, puhelimitse tai kirjeitse välittääkseen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle tietoja Jokerit Hockey Club Oy:n tuotteista ja kampanjoista, jotta tämä voi välittää Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle sopivia tarjouksia, jotka vastaavat hänen kiinnostuksenkohteitaan, sekä tyytyväisyystutkimusten tekemiseksi. Tämän lisäksi Jokerit Hockey Club Oy käyttää tietoja anonymisoidussa muodossa tilastollisiin tarkoituksiin.


Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi perua tätä koskevan suostumuksensa milloin tahansa kirjallisesti (osoite Lyoness Finland Oy, Plaza Business Park, Äyritie 18, 01510 Vantaa) tai sähköpostilla osoitteeseen service.jokerit@cashbackworld.com. Myös tietosuojaoikeudellisia tiedonsaanti-, muutos- ja poisto-oikeuksia voidaan toteuttaa näillä yhteystiedoilla.

12. Palvelun häiriöt

12.1 Lyonessin palvelujen laajuus rajoittuu näissä yleisissä toimitusehdoissa kuvatun Jokerit Cashback -ohjelman toteuttamiseen.

12.2 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen kumppanuusyrityksissä tekemiin ostoksiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet koskevat yksinomaan kyseisiä kumppanuusyrityksiä. Lyoness ei siten myöskään anna kumppanuusyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen solmimisen jälkeen minkäänlaista takuuta eikä ota vastuuta kumppanuusyrityksen palveluvelvoitteista erityisesti tapauksissa, joissa kumppanuusyritys ei mahdollisesti täytä velvoitetta tai täyttää sen huonosti.

12.3 Mikäli kumppanuusyritys ei täytä velvoitettaan tai täyttää sen huonosti, Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä ei ole oikeutta vaatia Lyonessilta lunastetun lahjakorttisumman palauttamista kokonaan tai osittain, uuden lahjakortin luovuttamista, käteismaksua eikä muuta hyvitystä tai korvausta. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen mahdolliset vaatimukset sen johdosta, että kumppanuusyritys ei ole täyttänyt velvoitettaan tai on täyttänyt sen huonosti, pätevät yksinomaan suhteessa kumppanuusyritykseen.

13. Vastuu

13.1 Lyoness vastaa rajoittamattomasti henkeen, ruumiiseen tai terveyteen liittyvistä vahingoista, jotka johtuvat Lyonessin tahallisesta tai tuottamuksellisesta velvoitteen rikkomisesta. Lyoness vastaa rajoittamattomasti myös muista vahingoista, jotka johtuvat Lyonessin törkeän tuottamuksellisesta velvoitteen rikkomisesta.

13.2 Sellaisista vahingoista, jotka johtuvat tällaisten velvoitteiden tuottamuksellisesta rikkomisesta ja jotka ovat olennaisia sopimuksen asianmukaisen ja moitteettoman toteuttamisen kannalta ja joihin Jokerit Cashback -ohjelman jäsen on vastaavasti luottanut ja saa luottaa (olennaiset velvoitteet), Lyonessin vastuu rajoittuu tyypilliseen ja ennakoitavissa olevaan vahinkoon.

13.3 Muut vahingonkorvausvaatimukset ovat poissuljettuja, ellei seuraavasta kohdasta 13.5 muuta ilmene. Tämä koskee erityisesti seuraavia tapauksia, jotka eivät ole Lyonessin aiheuttamia:

(a) Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen Internetin käytön keskeytymiset

(b) muut tekniset ja sähköiset viat (i) Internetin kautta tapahtuvan tietoliikenteen aikana sekä (ii) käytettäessä Lyonessin Internet-portaalia, Lyonessin tekstiviestipalvelua ja mobiilipäätelaitteisiin tarkoitettuja Lyonessin sovelluksia, elleivät viat kuulu Lyonessin vastuualueeseen

(c) tekniset ja sähköiset viat, jotka eivät ole Lyonessin vastuulla ja jotka estävät Jokerit Cashback -ohjelmassa tehtyjen ostojen keräämisen (erityisesti mahdolliset jäljityshäiriöt ja siitä johtuvat tietojen katoamiset),

(d) tapaukset, joissa matkapuhelinverkot tai päätteet eivät ole käytettävissä

(e) Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen mobiilipäätelaitteiden puutteellinen toimintakyky.

Tavaroita koskeva kauppasopimus tai palveluja koskeva sopimus syntyy yksinomaan Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen ja kyseisen kumppanuusyrityksen välille.

13.4 Mikäli Lyonessin vastuuta on rajattu tai se on suljettu pois, rajaukset tai poissulkemiset koskevat myös Lyonessin työntekijöiden, lakimääräisten edustajien ja sen toimeksiannosta toimivien henkilökohtaista vastuuta.

13.5 Tämän kohdan 13 vastuunrajaukset ja vastuun poissulkemiset eivät koske Lyonessin vastuuta, joka perustuu tuotevastuulain pakottaviin säädöksiin, puutteen tietoiseen salaamiseen tai tavaran laatua koskevaan takuuseen.

14. Kustannukset

14.1 Rekisteröityminen ja osallistuminen Jokerit Cashback -ohjelmaan on Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle maksutonta.

14.2 Jokerit Cashback Card on Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle maksuton rekisteröitymisen yhteydessä.

15. Sopimussuhteen päättäminen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen puolelta

15.1 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on oikeus päättää milloin tahansa sopimussuhteensa Lyonessiin kirjallisella ilmoituksella. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä ei myöskään ole velvollisuutta tehdä ostoksia tai toteuttaa muita toimia voimassa olevan sopimussuhteen kuluessa.

15.2 Sopimussuhteen päättyessä Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on oikeus vain niihin Jokerit Cashback -ohjelmaan perustuviin Jokerit Cashback Card -etuihin, joilla on jo peruste sopimussuhteen päättyessä, ts. kun Cashbackiin oikeuttava ostos on sopimussuhteen päättyessä jo tehty. Tuohon ajankohtaan mennessä kertyneet Shopping Points -pisteet raukeavat normaalisti sopimussuhteen päättyessä. Jos Jokerit Cashback -ohjelman jäsen kuitenkin sanoo sopimussuhteen irti painavasta syystä, hän voi lunastaa hankitut Shopping Points -pisteet kohdassa 8 kuvatulla tavalla vielä kahdeksan viikon kuluessa sopimussuhteen päättymisen jälkeen.

16. Sopimussuhteen päättäminen Lyonessin puolelta

16.1 Lyoness voi päättää sopimussuhteen normaalitapauksessa, ts. ilman syytä, kahdeksan viikon irtisanomisajalla ja painavasta syystä välittömästi. Painavia syitä ovat Lyonessin tai kyseisen kumppanuusyhtiön taloudellisten intressien tai maineen merkittävän vahingoittamisen lisäksi erityisesti olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkominen. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen olennaisiin sopimusvelvoitteisiin kuuluvat kohtien 2.3, 2.4, 3.3 ja 3.5 mukaiset velvoitteet.

16.2 Jokerit Cashback -ohjelman jäsen on velvollinen korvaamaan Lyonessille vahingot, jotka johtuvat näiden kohtien tietoisesta rikkomisesta. Tämä koskee myös kustannuksia, jotka syntyvät puolustautumisesta kolmansien osapuolten tähän liittyviä vaatimuksia vastaan. Lisäksi Lyonessilla on oikeus vaatia Jokerit Cashback -ohjelman jäseneltä korvaus mainitusta vahingosta, joka Lyonessille syntyy sen vuoksi, että Jokerit Cashback -ohjelman jäsen rikkoo sopimusvelvoitteitaan, mukaan luettuna oikeuskulut.

16.3 Sopimussuhteen päättyessä Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on oikeus vain niihin Jokerit Cashback -ohjelmaan perustuviin Jokerit Cashback Card -etuihin, joilla on jo peruste sopimussuhteen päättyessä, ts. kun Cashbackiin oikeuttava ostos on sopimussuhteen päättyessä jo tehty.

16.4 Jos Lyoness päättää sopimussuhteen ilman irtisanomisaikaa painavasta syystä, jota Jokerit Cashback -ohjelman jäsen ei kuitenkaan ole tietoisesti aiheuttanut, Jokerit Cashback -ohjelman jäsen voi lunastaa siihen mennessä hankitut Shopping Points -pisteet kohdassa 8 kuvatulla tavalla vielä kahdeksan viikon kuluessa sopimussuhteen päättymisen jälkeen. Muussa tapauksessa Shopping Points -pisteet raukeavat jo sopimuksen päättyessä.

17. Yleiset määräykset

17.1 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenellä on vain etukäteen annetulla kirjallisella suostumuksella oikeus luovuttaa Lyonessilta olevat saatavansa (tai yleensä Jokerit Cashback -ohjelmaan osallistumisesta syntyvät oikeutensa) tai käyttää niitä vakuutena.

17.2 Osallistuminen Jokerit Cashback -ohjelmaan merkitsee pelkästään vaihtosuhdetta eikä siten luo yritysoikeudellista yhteyttä Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen ja Lyonessin välille, erityisesti siitä ei synny jäsenyyttä yhdistyksessä.

17.3 Yksittäistapauksissa tehtyjä yksilöllisiä sopimuksia sovelletaan kaikissa tapauksissa ensisijaisesti näihin yleisiin sopimusehtoihin nähden. Tällaisten sopimusten sisällön kannalta ratkaisevaa on kirjallinen sopimus tai Lyonessin kirjallinen vahvistus. Oletuksena on, että osapuolet eivät ole tehneet suullisia sopimuksia. Lyonessilla on tämän lisäksi oikeus lähettää Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle sopimukseen liittyviä ilmoituksia ja sopimuksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tietoja myös tekstiviestitse tai sähköpostitse, mikäli Jokerit Cashback -ohjelman jäsen on ilmoittanut vastaavat yhteystiedot eikä vastusta tätä.

17.4 Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen katsotaan hyväksyneen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle kirjallisesti ilmoitetut näiden yleisten sopimusehtojen tai muiden Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen ja Lyonessin välisten sopimusluontoisten tekstien muutokset, ellei Jokerit Cashback -ohjelman jäsen vastusta niiden pätevyyttä kirjallisesti 30 päivän kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta. Määräajan alkaessa Lyoness antaa Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle erityisen ilmoituksen siitä, että tämän katsotaan antaneen hyväksyntänsä ilmoitetuille yleisten sopimusehtojen muutoksille, ellei hän vastusta kirjallisesti niiden pätemistä asetetun määräajan kuluessa. Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen katsotaan hyväksyneen yleisten sopimusehtojen muutokset vain siinä tapauksessa, että mainittu ilmoitus on myös tosiasiallisesti annettu. Jos Jokerit Cashback -ohjelman jäsen ilmoittaa määräajan kuluessa vastustuksensa, kohdan 15 mukaisen tavanomaisen irtisanomisen oikeudelliset seuraamukset tulevat välittömästi voimaan.

17.5 Jos sopimuksen sisällössä käytetään sukupuolisidonnaisia nimityksiä, näillä tarkoitetaan sekä nais- että miespuolisia henkilöitä ja myös oikeushenkilöitä.

17.6 Jos sopimusperustan määräykset ovat osittain pätemättömiä tai toteuttamiskelvottomia, tämä ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen.

17.7 Sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. YK:n kauppalain soveltaminen on suljettu pois.

17.8 Rekisteröityminen ja osallistuminen Jokerit Cashback -ohjelmaan on sallittua 18 vuotta täyttäneille henkilöille.

17.9 Jokerit Cashback -ohjelman jäsen sitoutuu maksamaan itse kaikki maksut, verot ym., joita Jokerit Cashback -ohjelman jäsenelle aiheutuu Jokerit Cashback Card -etujen saamisesta.

Liite 1
Sanasto

”Cashback” on kohdassa 7.1.1 tarkemmin kuvattu ostoetu.

”Jokerit Cashback Card“ on muovi- tai paperikortti tai sähköinen kortti, jonka tarkoituksena on kerätä Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen ostot Jokerit Cashback -ohjelman kumppanuusyrityksissä. Se ei ole maksuväline.

”Suosittelija” on Lyonessin jäsen, jonka osoittamista Jokerit Cashback -ohjelman jäsen on pyytänyt kohdan 10 edellytysten mukaisesti ja joka on merkitty Lyonessissa kyseisen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen Suosittelijaksi.

”Jokerit Cashback Card -esite” on asiakirja, joka on täytettävä ja välitettävä allekirjoitettuna Lyonessille rekisteröidyttäessä muutoin kuin verkon kautta, jotta Lyonessille annetaan sitova tarjous Jokerit Cashback -ohjelman jäsenyydestä.

”Lahjakortit” ovat kumppanuusyritysten alkuperäisiä lahjakortteja (gift cards) ja sähköisiä lahjakortteja (lahjakorttikoodeja), ja niitä kuvataan tarkemmin kohdassa 6.1.

”Jokerit Cashback -ohjelma” on Lyonessin ylläpitämä ostoyhteisö, jonka jäsenet saavat Jokerit Cashback -etuja toteutuneista ostoista ostaessaan tavaroita ja palveluja kumppanuusyrityksiltä.

”Jokerit Cashback -ohjelman jäsen” on jokainen henkilö, joka on tehnyt Lyonessin kanssa sopimuksen Lyonessin jäsenyyden perustamisesta näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti, niin kauan kuin tämä sopimus on voimassa ts. kumpikaan sopimuspuoli ei ole päättänyt sitä.

”Jäsennumero” on Lyonessin antama ainutkertainen numero, jonka tarkoituksena on jäsenen tunnistaminen ja kumppanuusyrityksissä tehtyjen ostojen kerääminen.

”Jokerit Cashback Card -etuja” ovat kaikki edut, jotka Jokerit Cashback -ohjelman jäsen saa ostamalla Jokerit Cashback -ohjelman kumppanuusyrityksistä tai joita se voi mahdollisesti saada. Näihin kuuluvia etuja ovat Cashback sekä Shopping Points -pisteet.

”Kumppanuusyritykset” ovat yrityksiä, jotka ovat sopimussuhteessa Lyonessiin ja joilta tavaroita ja palveluja ostamalla Jokerit Cashback -ohjelman jäsenet voivat saada Jokerit Cashback -etuja ostoksista Jokerit Cashback -ohjelmassa.

”Oma profiili” on kyseisen Jokerit Cashback -ohjelman jäsenen kohdassa 9 tarkemmin kuvattu kirjautumisalue sivustolla cashback.jokerit.com.

”Shopping Point -piste“ on kohdassa 8 tarkemmin kuvattu ostoetu.
* Jäsenedut ovat riippuvaisia yhteistyöyrityksistä sekä ostetuista tuotteista ja/tai palveluista. Pidätämme oikeuden muutoksiin tässä sivustolla esittyihin asioihin.